Nijlg-Kjulp is de hoofdstad van de Kobolten. Vanuit hier vindt het democratische systeem plaats en worden de wetten bepaald. Wie ooit de stad van Nijlg-Kjulp in is gelopen heeft meteen een hele andere kijk op Kobolds. De inwoners van Nijlg-Kjulp zijn namelijk niet de vriendelijke, hartelijke, altijd in voor een praatje Kobolden die wij kennen, maar kijken op andere rassen neer. Inwoners van Nijlg-Kjulp zijn wel perfecte handelspartners. Rijk, veel kennis van zaken, veel connecties, goudeerlijk, en, in tegenstelling tot de doorsnee handelaar die je zal tegenkomen, doet geld er niet zoveel toe. Geld is slechts een middel om een doel te bereiken, namelijk een goede uitvinding proberen te doen.