Tijdens gevechten of op andere momenten tijdens het spel kan het gebeuren dat je een 'call' te horen krijgt. Calls zijn termen die gebruikt worden om het spel te sturen, of bepaalde effecten bij te geven. Ze zijn gesplitst in IC- en OC-calls en schade effecten (welke onder IC-calls vallen). Het is belangrijk deze te kennen, omdat iedereen erop moet kunnen reageren mochten ze gebruikt worden.

OC

 • Man Down: De belangrijkste OC-call. Als je dit hoort is er iemand OC gewond geraakt of bezeerd en ligt het spel stil. Deze call geldt dan ook als een Time Out. Degene bij het slachtoffer die de call heeft geroepen blijft staan en de rest van de spelers gaan op de grond zitten. Zo is het duidelijk voor de EHBO-er waar de gewonde zich op het speelveld bevindt. De SL geeft aan wanneer het spel weer verder gaat.
 • Time In (Tijd in): De call die duidelijk maakt dat er (weer) gespeeld mag worden, en dat wat er vervolgens gebeurt weer IC gebeurt. Dit gaat ’s ochtends meestal vrij geleidelijk, maar na een Time Stop of een Time Freeze betekent het dat je weer verder kan spelen. Bedenk, er is in de tussentijd géén tijd verstreken. Alleen SL mogen deze call gebruiken.
 • Time Stop: De tijd staat even stil. Je mag gewoon in de rondte kijken en zien wat er gebeurt, maar het spel ligt even stil. Alles wat tijdens de Time Stop gebeurt maakt je karakter ook bewust mee, maar mag er (tenzij onder speciale omstandigheden, zoals een ref) niet op reageren. Alleen SL mogen deze call gebruiken.
 • Time Freeze: Als je dit hoort, reageer dan als volgt: sluit je ogen, neurie een melodietje, zing desnoods wat, maar zorg dat je niets ziet of hoort. In de tussentijd gebeurt er OC iets wat IC geen tijd in beslag neemt. Wacht op Time In en open dan je ogen weer en speel verder. Er is in de tussentijd IC ook geen tijd verstreken. Alleen SL mogen deze call gebruiken.
 • Time Out (Tijd uit): Het spel is geëindigd. Alles wat hierna gebeurt is niet meer IC en telt niet mee voor de gebeurtenissen van het spel. Alleen SL mogen deze call gebruiken.

IC

 • Mass…: Het effect dat hierna wordt geroepen, geldt voor iedereen binnen gehoorafstand. Heb je het niet gehoord, heeft het ook geen effect. Mass effecten kunnen niet gedispelled worden.
 • Point Blank (locatie): Bij Irrealis geldt de Point Blank regel. Dat betekent dat binnen 5 meter afstand een tegenstander niet met een boog of kruisboog beschoten mag worden. Wil je toch schade doen, leg je de pijl op, mik je op de tegenstander en roep je “Point Blank” gevolgd door het te raken lichaamsdeel. Daarna dien je de pijl eraf te halen, en te herladen als je nog eens wilt schieten. Let op: de boogschutter mag niet expres naar voren rennen om Point Blank range af te dwingen. Dit zien wij als een overtreding van de spelregels en zal worden behandeld als een vals spel.
 • No Effect: Als je dit hoort, betekent het dat de actie waarop dit geroepen is geen effect heeft op het doel. De actie is IC gebeurd, maar is door een ander IC-effect tegengegaan.
 • Reflect: Alle magische schade en effecten die je hebt gedaan op de tegenstander die dit roept, krijg jij in plaats daarvan. Degene die dit roept weerkaatst alle magische schade waartegen “Reflect” is geroepen terug. Zelf ontvangt degene die dit roept geen schade (Reflect is daarmee de overtreffende trap van No Effect). Reflect werkt niet bij een Mass-effect.
 • Subdue: Niet-dodelijke schade. Iedereen mag ervoor kiezen iemand een klap te geven zonder fatale bedoelingen. Als de persoon dan door zijn HP heen is, valt hij bewusteloos. Na 10 minuten wordt hij weer wakker. Hiervoor heb je geen speciale vaardigheid nodig.
 • Subdown: De grote broer van “Subdue”. Deze slaat een karakter in één klap bewusteloos, zonder fatale gevolgen. 12
 • Double: 2 HP schade (2 verschillende effecten die double geven, maken een tripple)
 • Triple: 3 HP schade (tripples stapelen niet verder. Zonder speciale regel is 3 schade dus het maximum van een wapen)
 • Through: Normale schade, maar negeert pantser (pijlen en bolts doen altijd Through schade).
 • Stun: door een harde klap ben je 10 seconde niet in staat om te reageren op je omgeving.
 • Paralyse: Je spieren werken niet meer, je valt op de grond en kan je niet bewegen, wel zie en hoor je alles (als je ogen open waren ten tijde dat dit effect in werking trad) Paralyse kan verschillen hoe lang het duurt, afhankelijk van de bron.
 • Crush: Het geraakte voorwerp is kapot. Als je geraakt wordt op een lichaamsdeel met harnas raakt dit al zijn AP kwijt. Als je op het geraakte lichaamsdeel geen harnas draagt, krijg je 5 schade op deze locatie.
 • Eliminate: Het geraakte of genoemde voorwerp is vernietigd. Dit kan niet worden voorkomen, en een voorwerp dat door eliminate is vernietigd, kan alleen op magische wijze nog hersteld worden. Eliminate op een lichaamsdeel dat geen pantser draagt, krijgt 10 schade, en kan alleen magisch genezen worden.
 • Strike: De ontvanger vliegt 5 meter achteruit en landt op de grond. Je torso dient hierbij de grond te raken. Let op: wanneer een strike wordt gecalled met een slag van een zwaard, doet de zwaardslag nog steeds schade, met daar bovenop een strike.
 • Disarm: Je laat je wapen/voorwerp dat je in je handen hebt los. Het voorwerp valt op de grond en je mag het niet midden in de lucht vangen.
 • Poison (effect): Het effect dat het gif heeft dient hierna geroepen te worden (bijvoorbeeld: “Poison, Sleep”). Let op: vergiffen zijn niet magisch, dus effecten die magie weerstaan, helpen je niet tegen vergiffen.
 • Fear: De veroorzaker van dit effect is zo eng dat je er bang van wegrent. Na 15 seconden kom je weer bij zinnen en durf je terug te lopen.
 • Terror: De grote variant van fear, het effect is hetzelfde maar duurt 2 minuten. Voor terror kun je niet immuun zijn.
 • Torture: Je ontvangt zeer hevige pijn waardoor je niet langer in staat bent om iets anders te doen dan pijn lijden. De pijn is zo intens dat je niet meer op je benen kan blijven staan. Effect duurt 15 seconden, of langer als aangegeven door de persoon die de call gebruikt. Trip: Je struikelt en valt op de grond. Hierbij moet je torso de grond raken.
 • Petrify: Je bent versteend. Dit effect kan onder andere gebroken worden met een break enchantment. Mocht het effect langer dan 24 uur duren, dan is het onomkeerbaar.
 • Fatal: Je karakter krijgt zoveel schade, dat deze meteen dood gaat, zonder mogelijkheid van genezen. Deze call zal je in het spel zeer weinig tegenkomen.
 • Dominate: Voor de komende 5 minuten sta je onder volledige controle van diegene/datgene wat het effect veroorzaakt heeft. Je kan niet gedwongen worden tot zelfmoord, maar bondgenoten aanvallen of een grote overmacht kan wel.
 • Blind: Je kunt gedurende 5 minuten niets zien. Sluit je ogen. Let hierbij wel op de OC-veiligheid.
 • Sleep: Je slaapt voor 5 minuten. Je kan gewoon wakker gemaakt worden. Als je schade ontvangt wordt je ook wakker.

Het is mogelijk dat schade effecten en calls worden gecombineerd. In dat geval gelden alle effecten tegelijk (bijvoorbeeld: “Triple, point blank torso, Through”). Tegenstrijdige of elkaar aansprekende effecten kunnen niet samen optreden in dezelfde slag. “Triple, double” is bijvoorbeeld een onmogelijke combinatie. Vraag om verheldering van degene die het geroepen heeft, of van de SL als je een dergelijke situatie tegenkomt.